Хандив

Хандив

БИДЭНД АМЬДРАХ ИТГЭЛ ӨГСӨН ТАНД ЧИН СЭТГЭЛЭЭСЭЭ ТАЛАРХАЛ ИЛЭРХИЙЛЬЕ.

Мөнгөн хандив

Та доорх дансны дугаараас сонгон мөнгөн хандив өгөх боломжтой

ТӨГРӨГИЙН ДАНС
Данс эзэмшигчийн нэр / Хүйсийн Тэгш Эрх Төв
Дансны дугаар  3011003706


ВАЛЮТЫН ДАНС
Данс эзэмшигчийн нэр / Хүйсийн Тэгш Эрх Төв
Дансны дугаар  3011004267

Мөнгөн бус хандив

Та хүсвэл мөнгөн бус хэлбэрээр манай төвийн хамгаалах байрны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажиллаж боломжтой. Тус хандив нь хамгаалах байраар үйлчлүүлж буй охид, эмэгтэйчүүдэд хандивлагдах юм.

Хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд зориулсан хувцас
Хүүхдийн эрүүл ахуйд нийцсэн тоглоом
Нэмэлт тэжээл, хоол хүнс
 
Бусад шаардлагатай зүйлс