Цахим хичээл

Хандив

Та доорх QR кодыг уншуулсанаар хүн худалдаалах гэмт хэрэг, бэлгийн мөлжлөгөөс урьдчилан сэргийлэх боловсрол олгох цахим хичээлийг судлах боломжтой. Танд амжилт хүсье.

Ерөнхий агуулга & QR код

ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ, ЦАХИМ МӨЛЖЛӨГӨӨС УРЬДЧИЛАН
СЭРГИЙЛЭХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ

  • Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх
  • Хохирогчдод үзүүлж буй нийгмийн үйлчилгээг боловсронгуй болгоход нөлөөлөх
  • Хүн худалдаалах, бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэргийн хохирогчдод ээлтэй хууль эрхзүйн орчинг сайжруулахад нөлөөлөн ажиллах
  • Жендэрийн эрх тэгш байдлыг бүхий л түвшинд төлөвшүүлэх

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ