Мэдээ мэдэлэл

Мэдээ мэдээлэл

ХҮЙСИЙН ТЭГШ ЭРХИЙН ТӨВ НЬ 2002 ОНООС ЭХЛЭН ХҮНИЙ ЭРХИЙН АСУУДЛААР ОЛОН ТАЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ НИЙГЭМД ҮЙЛЧИЛДЭГ, АШГИЙН БУС, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА ЮМ.
“Хүний сэтгэцэд учирсан хор уршгийг арилгах, нөхөн төлүүлэх төлбөрийн жишиг аргачлал”-ыг нийтэллээ
Монгол Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн 2023 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаар “Хүний сэтгэцэд учирсан хор уршгийг арилгах, нөхөн төлүүлэх төлбөрийн жишиг аргачлал”-ыг баталсан. “Хүний сэтгэцэд учирсан хор уршгийг арилгах, нөхөн төлүүлэх төлбөрийн жишиг аргачлал”-тай ЭНД ДАРЖ танилцана уу.